Regulamin

Zasady udzielania świadczeństomatologicznych w gabinecie 4DENT.

Gabinet Stomatologiczny 4DENT jest IndywidualnąPraktykąStomatologicznądziałającąna podstawie Zezwolenia wydanego przez OkręgowąIzbęLekarskąw Białymstoku. Właścicielem gabinetu oraz lekarzem udzielającym świadczeńjest lekarz dentysta Agnieszka Wojtkiewicz. Pacjenci mogą być również przyjmowani przez innych lekarzy, którzy pracują w gabinecie na zasadach współpracy Indywidualnych Praktyk Lekarskich.

Umawianie pacjentów na wizytę.

Zajmujemy sięwyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Na każdąwizytępacjent powinien sięzapisaćz minimum kilkudniowym wyprzedzeniem. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niżbezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie. Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla pacjentów z bólem lub innym nagłym przypadkiem stomatologicznym.

Pierwsza wizyta.

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Karty Pacjenta wraz z ankietązdrowia oraz zapoznanie sięz Cennikiemi niniejszym Regulaminem. Po konsultacji stomatologicznejlekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys. W przypadku planowanego leczenia protetycznego konieczne będzie wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego.

Kolejnośćprzyjmowania pacjentów.

Bezwzględne pierwszeństwo mająosoby zapisane na wizytę. Staramy sięrobićwszystko, aby nie było opóźnieńw przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występująnieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużająsię. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowanąodpowiedniąrezerwęczasowąna wizytęi ze zrozumieniem podchodzili do kilkuminutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzieńzabiegów możemy przyjąćponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego). Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listęrezerwową, ewentualnie kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc.

Lista rezerwowa.

Aby przyspieszyćtermin wizyty proponujemy zapisanie sięna listęrezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt.

W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem opłata za nieodwołanie wizyty do 24 godzin przed wyznaczonym terminem i zarezerwowany bez potrzeby czas lekarza wynosi 100, PLN za każde zaplanowane i zarezerwowane 30 minut.

Spóźnienia na wizytę.

Spóźnienia na wizytępowyżej 15 minut sątraktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasieprzyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Rękojmia.

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent: •przerwał zaplanowane leczenie •nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych •nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia •użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza •samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego •uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień•cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami) •ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez •uszkodził protezę poza jamą ustną

Powikłania.

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: •ból leczonego zęba lub tkanek otaczających •szczękościsk •pęknięcie, złamanie zęba •obrzęk, ropień, krwiak •krwawienie po zabiegu chirurgicznym •podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie •reakcja alergiczna na zastosowane leki •zaostrzenie współistniejących schorzeń. Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi: •dyskomfort i stres spowodowany bólem •konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży •problemy natury estetycznej •problemy z jedzeniem i mówieniem •nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe •nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne Chociaż większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie od kilku lat. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

Z poważaniem,

lek. dent. Agnieszka Wojtkiewicz

oraz personel gabinetu 4DENT .

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ